Edit Company

The Future Store helpt EditCompany bij de migratie van de Apple Final Cut Server omgeving op Xsan storage die vol liep naar een nieuwe Final Cut Server setup waarbij op productieniveau kan worden gewerkt, gemetadateerd, gezocht en gearchiveerd.

EO kiest voor Active Storage

De EO heeft hun productiestorage vervangen door ActiveRAIDs van Active Storage. In een testperiode waarin de bestaande omgeving van Apple Xserve RAIDs nog bruikbaar was bleek al spoedig dat de performance en het management van deze RAID’s binnen hun Xsan omgeving direct een enorme winst opleverde.