Edit Company

The Future Store helpt EditCompany bij de migratie van de Apple Final Cut Server omgeving op Xsan storage die vol liep naar een nieuwe Final Cut Server setup waarbij op productieniveau kan worden gewerkt, gemetadateerd, gezocht en gearchiveerd.