Edit Company

The Future Store helpt EditCompany bij de migratie van de Apple Final Cut Server omgeving op Xsan storage die vol liep naar een nieuwe Final Cut Server setup waarbij op productieniveau kan worden gewerkt, gemetadateerd, gezocht en gearchiveerd. Op die manier wordt de productiestorage enkel gebruikt voor onderhanden werk en het archief.
Met een integratie naar MediaSilo is het voor klanten van EditCompany mogelijk om hun materiaal online te bekijken en uit te zoeken.